Hans Lif -



12.
Kaprifol och fibbla
Olja på duk
13x21 cm