11.
Dirigenten Staffan Larson
Olja på duk
42x38 cm