12.
Riksarkivarien Björn Jordell
Olja på duk
104x94 cm