Hans Lif -



8.
Malva och rallarros
Olja på duk
21x20 cm