Hans Lif -6.
Klint och vallmo
Olja på duk
75x28 cm