Hans Lif -8.
På Musée Cluny
Del av gobeläng
Digital målning