4.
Porträtt av Riksarkivarie Björn Jordell
Olja på duk
105x94 cm