1.
Porträtt av Riksarkivarie Björn Jordell
Olja på duk
104x94 cm