1.
Porträtt av Riksbibliotekarie Gunnar Sahlin
Olja på duk
93x82 cm