Konstskolan Basis
Måleri och teckning sedan 1989 (tjänstledig innevarande läsår)

www.basis.se

KTH Arkitektur
Modellteckning 1990-2004